Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-072-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 22-Sep-2015
Data e skadimit: 03-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale
njoftim per dhenje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje grejanja u školama i drugim institucijama komunalnih
serbishte.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: