Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-116-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-Sep-2015
Data e skadimit: 09-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pajisje stomatologjike për nevojat e shërbimit stomatologjik ritender
Nr. 15 116 121 Njoftim per Kontrat, Furnizimi me paisje stomatologjike.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka stomatoloske opreme za potrebe stomatoloske sluzbe.
Nr. 15 116 121 Obavestenje o ugovoru, snabdevanje opreme za stomatologiju.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: