Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-210-3-2-2
Lloji i kontratës: 3 - Shërbime Këshilluese
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Sep-2015
Data e skadimit: 07-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Fushata informuese për tatimin në pronën e paluajtshme
Nr 616 15 210 322 Njoftim per kontrate sherbime konsulece.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Informativna kampanja za porez nekretnina
Nr 616 15 210 322 Obavestenje o ugovoru Savetene usluge za JPP.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: