Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-231-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 23-Sep-2015
Data e skadimit: 13-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja dimërore e rrugëve rurale – pastrimi i rrugëve nga bora
njoftim per kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Zimsko održavanje seoskih puteva - cišc´enje puteva od snega.
serbishte.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: