Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-135-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 25-Sep-2015
Data e skadimit: 06-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i shkollës në Kalabri
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: Construction of primary school in Calabria
Njoftim per dhenje anglisht.docx
Titula Nabavke: Izgradnja osnovne škole u naselju Kalabrija
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: