Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-206-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 25-Sep-2015
Data e skadimit: 06-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i oborreve të disa shkollave te Komunes së Prishtinës
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prilagodavanje metara nekoliko škola u opštini Priština
OBAVEA TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: