Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-179-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 28-Sep-2015
Data e skadimit: 09-Oct-2015
Titulli i shpalljes: “Mirmbajtja e paisjeve laboratorike sterilizatorve dhe stomatologjis “
NJOFTIM PER DHENIE TE KONTRATES.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje laboratorijske opreme i stomatologije sterilizatorve
OBAVEÅTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: