Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-233-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 28-Sep-2015
Data e skadimit: 20-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Renovimi i Dispanzerit të mushkërive dhe i ambulancave shëndetësore në fshatrat e Prishtinës.”
616 15 233 521 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Renoviranje Dispanzera za plica I zdravstvenih Ambulanta u selima Pristine
616 15 233 521 Obavestenje o ugovoru Renoviranje Dispanzera i zdravstvenih ambulanta u sela Pristine.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: