Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-235-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 29-Sep-2015
Data e skadimit: 14-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Renovimi i objektit të Qendrës së Mjekësisë Urgjente në Prishtinë
616 15 235 521 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Renoviranje u objektu Centra za Urgentnu Medicinu u Pristinu.
616 15 235 521 Obavestenje o ugovoru, Renoviranje objekta Centra za Urgentnu Medicinu u Pristini.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: