Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-220-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 30-Sep-2015
Data e skadimit: 02-Oct-2015
Titulli i shpalljes: “““Furnizimi me aparat profesional per nevojat e Zyres per media”
Njoftim per dhanje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “" Nabavka profesionalnom kamerom za kancelarije za potrebe medija ""
Njoftim per dhanje serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: