Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-191-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV:
Data e publikimit: 30-Sep-2015
Data e skadimit: 02-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Furnizim me inventar për parashkollor
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa inventarom za predškolsko
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: