Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-188-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 01-Oct-2015
Data e skadimit: 11-Oct-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me inventar për poliklinikën stomatologjike e medicinën e punës të QKMF-së”
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Inventar nabavka lekova za stomatološku poliklinike rad FMC"
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: