Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-222-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 01-Oct-2015
Data e skadimit: 11-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i objekteve të Kujdesit Primar Shëndetësor në Prishtinë
njoftim per kontrate.docx
Notice Title: Physical insurance of primary health of facilities of Prishtina
anglishte.docx
Titula Nabavke: Fizicko obezbedjenje objekata Primarne Zdravstvene Zastite u Pristinu
serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: