Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-236-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 01-Oct-2015
Data e skadimit: 29-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Ndertimi i Urave ne pjesën Perendimore te Unazës Qendrore- Prishtinë”
Njoftim per kontrate.docx
Notice Title: Building bridges in the western part of the Central-Pristina Ring
Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Izgradnja mosta u zapadnom delu centralne - Priština Ring
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: