Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-242-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 25000000-1
Data e publikimit: 02-Oct-2015
Data e skadimit: 23-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me shporta te vogla te mbeturinave për objektet shkollore.
Njoftim për kontratë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka malih korpi za otpatke za školskim objekte.
Snabdevanje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: