Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-190-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 01000000-7
Data e publikimit: 02-Oct-2015
Data e skadimit: 13-Oct-2015
Titulli i shpalljes: “Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni ne lagjen Hajvali ”
Njoftim per dhenje te kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Izgradnja nekoliko ulica sa kaldrmom u susedstvu Hajvali"
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: