Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-201-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 06-Oct-2015
Data e skadimit: 17-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi dhe modernizimi i semaforëve në Prishtine për vitin 2015
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Izgradnja i modernizacija semafora u Prištini za 2015”
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: