Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-188-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 06-Oct-2015
Data e skadimit: 13-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me inventar për poliklinikën stomatologjike e medicinën e punës të QKMF-së
NJOFTIMI PËR KONTRATË.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje inventarom za stomatolosku polikliniku i medicinu rada u KCPM
OBAVEÅ TENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: