Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-200-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 06-Oct-2015
Data e skadimit: 17-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Rehabilitimi ,planifikimi dhe stabilizimi i dheut nga rrëshqitja ne fshatin Siqeve-Prishtine
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Planiranje ,rehabilitacija i stabilizacija zemljišta od klizanja u selu Sikeve Priština
OBAVEA TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: