Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-204-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 06-Oct-2015
Data e skadimit: 17-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave – niveli i ulët prej klasës se I–V
Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave – niveli i ulët prej klasës se I–V.docx
Notice Title: The supply of milk for schoolchildren - low levels of class I-V
The supply of milk for schoolchildren - low levels of class I-V.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje mleka za školsku decu - nizak nivo klasa I- V
Snabdevanje mleka za školsku decu - nizak nivo klasa I- V.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: