Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-214-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 07-Oct-2015
Data e skadimit: 12-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Revidimi i projektit të rrugës Enver Maloku
Njoftim per dhanje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Revizija projekta izgradnje puta Enver Maloku
OBAVEA TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: