Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-081-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 07-Oct-2015
Data e skadimit: 18-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rrugët Prishtinës
Njoftim per dhenje te kontrates shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Horizontalna i vertikalna ulica i naselja u gradu opštine Priština
Njoftim per dhenje te kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: