Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-247-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Oct-2015
Data e skadimit: 21-Oct-2015
Titulli i shpalljes: “Renovimi dhe adaptimi i QMF Tophane – ish objekti i Gjykatës së Qarkut”
616 15 247 521 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Renoviranje I adaptiranje CPM Tophane – bivsi objekat Okruznog Suda.
616 15 247 521 Obavestenje o ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: