Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-240-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Oct-2015
Data e skadimit: 23-Oct-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi i shkollave me televizor.
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT 616 15 240 136.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pružanje škole sa televizije
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: