Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-150-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 14-Oct-2015
Data e skadimit: 26-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material ndertimor për Bulevardin mbi Kurriz
15 150 121 Furnizimi me material ndertimor per Bulevardin mbi Kurriz.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka gradevinskog materijala za Bulevaru na grebenu
15 150 121 Nabavka gradevinskog materijala za Bulevaru na grebenu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: