Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-248-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 14-Oct-2015
Data e skadimit: 06-Nov-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi i shtëpizave për tregun dimëror “
NJOFTIM_PER_KONTRAT 616 15 248 121.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka vikendice za zimsku tržište
OBAVESTENJE O UGOVORU-616 15 248 121.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: