Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-240-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 15-Oct-2015
Data e skadimit: 22-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi i shkollave me televizor
Njoftim per kontrate nr. 616 15 240 136.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pružanje škole sa televizije
Obavestenje o ugovoru (2).docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: