Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-098-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 85000000-9
Data e publikimit: 16-Oct-2015
Data e skadimit: 27-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e Elektrikes në Shkolla
NJOFTIM Pa DHa NIE Ta KONTRATA.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „"Održavanje fakultet u školi
OBAVEsTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: