Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-521-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 18000000-9
Data e publikimit: 16-Oct-2015
Data e skadimit: 05-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me veshmbathje për stafin mjekësor të QKMF-ve në Prishtinë
Nr.15 251 121 Furnizimi me veshmbathje per stafin mjekesor te QKMF se ne Prishtine ..docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje odecom za medicinsko osoblje GCPM u Pristini
Nr.15 251 121 Snabdevanje odecom za medicinsko osoblje GCPM u Pristini.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: