Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-249-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Oct-2015
Data e skadimit: 23-Oct-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe dekorimi I sheshit “Zahir Pajaziti,Nena Tereze dhe Ibrahim Rugova
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Opremanje i ukrašenia trg " Zahir , Majka Tereza i Ibrahim Rugova,
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: