Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-256-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 27-Oct-2015
Data e skadimit: 19-Nov-2015
Titulli i shpalljes: ”Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën Trepqa”
Njoftim_per_Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja infrastrukture na nacin Trepka "
Obavestenje_o_ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: