Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-116-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 22000000-0
Data e publikimit: 30-Oct-2015
Data e skadimit: 10-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje stomatologjike për nevojat e shërbimit stomatologjik
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka stomatoloske opreme za potrebe stomatoloske sluzbe
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: