Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-188-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 30-Oct-2015
Data e skadimit: 04-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me inventar për poliklinikën stomatologjike e medicinën e punës të QKMF-së”
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje inventarom za stomatolosku polikliniku i medicinu rada u KCPM”.
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: