Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-254-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 30-Oct-2015
Data e skadimit: 05-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me glykol per instalimet termoteknike ne objektin e ri komunal dhe institucionet tjera komunale
Furnizimi me glykol.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Glikol napajanje za termo postrojenja u novoj zgradi opštine i drugim opštinskim institucijama
Glikol napajanje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: