Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-186-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 30-Oct-2015
Data e skadimit: 10-Nov-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi,montimi dhe instalimi i LAN-it ne objektet dhe Institucionet e Komunes”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Nabavka , instalacija i instalacija u objektima LAN i opštinskim institucijama“
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: