Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-264-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 03-Nov-2015
Data e skadimit: 24-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Punimi i rrethojave dhe pastrimi fitosanitar ne varrezat ortodokse si dhe zgjerimi i ndriçimit publik në Bërnicë të epërme, Bernicë të poshtme, Bardhosh dhe Grashticë
njoftim per kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ograde i cišc´enje radovi na pravoslavnom groblju fitosanitarne i proširenje javne rasvjete u gornjem Bernice Bernice , donjem , i Grashtice Bardhosh
serbishte.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: