Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-242-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 03-Nov-2015
Data e skadimit: 13-Nov-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me shporta të vogla te mbeturinave për objektet shkollore”
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT 616 15 242 121.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Furnizimi me shporta të vogla te mbeturinave për objektet shkollore”
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: