Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-266-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 04-Nov-2015
Data e skadimit: 23-Nov-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me paisje të teknologjis për Qendren për këshillim në Karrjerë dhe Qendren e Biznesit”
Njoftim per Kontrate .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Nabavka opreme za savetovanje tehnologije Karrjere centar i poslovni centar "
Obavestenje o ugovoru .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: