Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-268-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 04-Nov-2015
Data e skadimit: 26-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Riparimi dhe renovimi i objekteve të brigadës profesioanle te zjarrëfikjes
Njoftim_per_Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravka i renoviranje objekata vatrogasne brigade profesioanle
Obavestenje_o_ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: