Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-154-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 05-Nov-2015
Data e skadimit: 18-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pajisje mjekësore për nevojat e Qendrës së Mjekësisë Urgjente.LLOT I
Njoftim per Kontrat Ritender.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka medicinske opreme za Centar urgentne medicine LLOT I
OBAVEshTENJE O UGOVORU-RITENDER.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: