Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-163-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 09-Nov-2015
Data e skadimit: 19-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimit fekal në rrugën mbi lumin “Prishtina”.
Njoftim per anulim.docx
Notice Title: Construction of reinforced concrete collector and sewage system on the road over the river "Pristina".
Cancellation notice.docx
Titula Nabavke: Izgradnja armirano-betonske kolektora i kanalizacije na putu preko reke " Priština " .
Obavestenje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: