Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-223-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Nov-2015
Data e skadimit: 30-Nov-2015
Titulli i shpalljes: “ Furnizimi i bibliotekave shkollore “
NJOFTIM_PER_KONTRATE .docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “" Doslednost školskih biblioteka ""
NJOFTIM_PER_KONTRATE serbisht.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: