Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-213-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 17-Nov-2015
Data e skadimit: 28-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi dhe zgjerimi i ndriçimit publik në Prishtonë për vitin 2015 – faza e II-të
Rikonstruimi dhe zgjerimi i ndriçimit publik në Prishtonë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete u Prishtine 2015 - II faza”
Rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete u Prishtine.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: