Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-249-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 22000000-0
Data e publikimit: 18-Nov-2015
Data e skadimit: 29-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe Dekorimi i sheshit”Zahir Pajaziti-Nena Tereze-Ibrahim Rugova”LLOT I dhe LLOT II
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Opremanje i uredenje trga , " Zahir - Majka Tereza - Ibrahim Rugova LLOT II DHE LLOT II
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: