Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-170-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 18-Nov-2015
Data e skadimit: 07-Dec-2015
Titulli i shpalljes: “Programimi, furnizimi dhe montimi i sistemit te biletimit automatik në hyrje te Parkut Gërmia”
Nr. 15 170 221 shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Programiranje , nabavka i ugradnja automatskog sistema biletimit na ulazu u javni park ""
Nr. 15 170 221 Serbisht (1).docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: