Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-273-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 18-Nov-2015
Data e skadimit: 30-Nov-2015
Titulli i shpalljes: “Renovime në disa qendra dhe ambulanta mjekësore në Prishtinë.”
Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Renoviranje medicinskih centra i ambulanta Pristini.
Obavestenje o ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: