Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-248-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 23-Nov-2015
Data e skadimit: 04-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi i shtëpizave për tregun dimëror
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka vikendice za zimsku tržište
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: