Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-243-5-3-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Nov-2015
Data e skadimit: 05-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Rrënimi,largimi i objekteve, paisjeve, transportimi i tyre ne vendin adekuat dhe intervenimet emergjente
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rušenje , uklanjanje objekata , opreme , prevoz , njihovo odgovarajuc´e mesto i hitne intervencije
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: