Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-210-3-2-2
Lloji i kontratës: 3 - Shërbime Këshilluese
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 73000000-2(4)
Data e publikimit: 26-Nov-2015
Data e skadimit: 07-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Fushata informuese për tatimin në pronën e paluajtshme
B08 Njoftim per Dhenje te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Informativna kampanja za porez nekretnina
B08 Obaveajtenje o Dodeli Ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: