Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-259-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 77000000-0
Data e publikimit: 26-Nov-2015
Data e skadimit: 28-Nov-2015
Titulli i shpalljes: Organizimi i manifestimi të festës se flamurit 28 nentori”
NJOFTIM PER DHENIE TE KONTRATE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Proslava praznika organizacije tu zastavu 28 Novembar "
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: